รวมสิ่งศักดิ์สิทธ์ ในวัด สุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

329

พระนาคปรก วัดสุทัศน์

พระกริ่ง วัดสุทัศน์

พระหน้าพระประธาน วัดสุทัศน์

ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์

พระพุทธเจ้าอดพระกายาหาร บำเพ็ญเพียร วัดสุทัศน์

หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดสุทัศน์

พระประธานวัดสุทัศน์