ขอพรหลวงพ่อโสธร

732
หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร

ขอเงินได้เงิน

ทรัพย์รุ่ง พุ่งกระฉูด

บทสวดมนต์หลวงพ่อโสธร
บทสวดมนต์หลวงพ่อโสธร

ขอพรหลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร…รวย

หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร