พระเจ้าพรมมหาราช สายมูต้องไปไม่พลาด ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

64

พระเจ้าพรมมหาราช สายมูต้องไปไม่พลาด ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ประวัติ พระเจ้าพรมมหาราช

พระราชประวัติพระเจ้าพรหมมหาราชโดยย่อ

พระเจ้าพรหมมหาราช หรือ พระเจ้าพรหมกุมารเป็นราชบุตรของพระเจ้าพังคราช ครองเมืองโยนกชัยบุรี (โยนกชัยบุรีราชธานีศรีช้างแสน) ราว พ.ศ. 1480 ถึง พ.ศ. 1541 ซึ่งเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำกก แต่มีหลักฐานท้องถิ่นระบุว่าพระองค์ประสูติใน พ.ศ. 1655 ที่เวียงสี่ตวง ( ปัจจุบันอยู่บริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ) และสิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. 1732 (มีพระชนมายุ 77 พรรษา ในช่วงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1655 และ พ.ศ. 1693 จนถึงตอนต้นของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1724 จนถึงปีพ.ศ. 1762 ในยุคพระนครของกัมพูชา ) พระองค์มีพระปรีชาสามารรถด้านการรบ สามารถตีเอาเมืองโยนกชัยบุรี คืนได้จาก พญากลอมดำ (ขอม จากเมืองอุโมงคเสลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งครองราชระหว่างปีพ.ศ. 1633 จนถึงปี พ.ศ. 1650 ในยุคพระนครของกัมพูชา) ซึ่งยกทัพมาชิงเมืองโยกในสมัยพระเจ้าพังคราช (พระบิดาของพระเจ้าพรหมมหาราช) เมื่อตีเอาเมืองโยนกคืนได้ ยังทราบยกทัพไล่ต้อนทัพพญากลอมดำลงมาถึงใกล้เขตแดนลวรัฐ (ที่บริเวณเมืองแปบ ซึ่งคือเขตเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบัน) ก็ทรงเลิกทัพกลับไป และทรงคืนโยนกชัยบุรีให้พระบิดา ส่วนพระองค์ ขยับลงมาสร้างเมืองทางตอนใต้ไม่ห่างกันมาก และตั้งชื่อว่าไชยปราการ และทรงครองที่เมืองนี้ตลอดพระชนม์ชีพ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานอีกว่าภาพสลักนูนต่ำที่นครวัดในห้องภาพที่มีชื่อว่าเสียมกุก อาจหมายถึง กองทัพชาวสยามที่มาจากลุ่มแม่น้ำกก แห่งเมืองโยนก. แม่ทัพสยามที่ประทับบนหลังช้างทรงนั้นคือพระเจ้าพรหมมหาราชนั่นเอง. ด้วยเหตุที่พระองค์เข้าเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระนคร เพื่อร่วมโจมจีอาณาจักรจามปาในปี พ.ศ. 1687 จนได้รับชัยชนะเป็นพระเกียรติยศขณะที่พระชนมายุได้ 32 พรรษา

สถานที่บูชา

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถ้าอยากขอพรด้านความสำเร็จ ต้องไปสักการะพระเจ้าพรหมมหาราช ดังนั้นถ้าคุณได้มีโอกาสมาใช้บริการที่โรงแรมก็อย่าลืมาขอพรท่าน ณ บริเวณชั้น 11

พรมมาหาราช