ท้าวเวสสุวรรณ

404

ท้าวเวสสุวรรณ เทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

อธิบดีแห่งอสูร เทพผู้ปกป้องพระ พุทธศาสนา และเป็นเทพ

ผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโซคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล