องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

386
องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์

องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

รูปองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์

ท้าวเวสสุวรรณ องค์บูชาที่ตั้งให้ประชาชนมาสักการะ อยู่ที่หลังพระอุโบสถทุกวันนี้สร้างขึ้นในปี 2562 โดยดำริของท่านเจ้าอาวาสที่ได้รับว่าประชาชนมีความนับถือศรัทธาท้าวเวสสุวรณของวัดสุทัศน์ฯ แต่ไม่มีองค์บูชาองค์เล็ก หรือบางคนมีแล้วแต่อยากกราบพระที่เป็นรูปบูชา จึงดำริสร้างรูปท้าวเวสสุวรรณองค์บูชา โดยนำมาตั้งไว้ที่ด้านหลังพระอุโบสถ เหตุผลที่ตั้งไว้ที่หลังพระอุโบสถ และไม่ได้สร้างเป็นองค์ใหญ่ เหมือนวัดอื่น เพราะวัดสุทัศน์ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พิเศษ การสร้างพระขนาดนี้จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนการตั้งไว้ด้านหลัง เพื่อให้ประชาชนที่มีความศรัทธา ได้เข้ามาทางด้านหน้าเพื่อสักการะ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถก่อน เป็นการรำลึกและแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยก่อนจะเดินออกทางประตูหลังไปสักการะท้าวเวสสุวรรณเป็นลำดับต่อไป

ประวัติ ท้าวเวสสุวรรณ นั้นเดิมทางเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา ก่อนเป็นพรหมท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้า ทำมาค้าขายจนร่ำรวย และทำบุญประพฤติปฎิบัติธรรม เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นพรหม และได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 (ท่านท้าวเวสสุวัณ คุมด้านทิศเหนือ , ท่านท้าววิรุฬหก คุมด้านทิศใต้ , ท่านท้าวธตรฐ คุมด้านทิศตะวันออก , ท่านท้าววิรูปักข์ คุมด้านทิศตะวันตกท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นเทวตานุสติ คือ เป็นเครื่องแสดงถึงของการปฎิบัติธรรมด้วยการบริจาคทาน รักษาศีล และปฎิบัติพัฒนาจิตนำไปสู่การเป็นเทวดา